Szkolenia →
Kurs Doskonalący Umiejętności Kwalifikowanego Pracownika Ochrony

Kurs Doskonalący Umiejętności Kwalifikowanego Pracownika Ochrony

To niezbędne szkolenie, które co pięć lat musi odbyć każdy Kwalifikowany Pracownik Ochrony. Wybierz strzelnicę, która nie tylko zagwarantuje Ci “papier”, ale też przygotuje praktycznie oraz teoretycznie na wszystkie sytuacje, które mogą Cię spotkać przy pełnieniu obowiązków służbowych.

400 PLN

Co 5 lat, zgodnie z obowiązującym prawem, Kwalifikowany Pracownik Ochrony musi odbyć 40-godzinny kurs doskonalący niezbędne w pracy umiejętności. Zaświadczenie o odbytym kursie należy raz na 5 lat dostarczyć do WPA.

Organizujemy takie szkolenie w pełnym, 40 godzinnym wymiarze, a zaświadczenie przez nas wystawione jest honorowane w każdym WPA.

Program Kursu zgodny jest z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 15 stycznia 2016 w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony.

Program kursu obejmuje:

  1. Zagadnienia prawne - 4 godziny
  2. Pierwsza pomoc - 8 godzin
  3. Wyszkolenie strzeleckie - 12 godzin
  4. Samoobrona i techniki interwencji - 16 godzin

UWAGA: Nie “sprzedajemy” zaświadczeń o odbyciu kursu. Warunkiem bezwzględnym otrzymania zaświadczenia jest udokumentowany udział we wszystkich zajęciach, jakie przewiduje program szkolenia. Podkreślamy stanowczo, że opłata pobierana jest za uczestnictwo w Kursie, a nie za wydanie zaświadczenia. Prosimy o uwzględnienie tego wymogu i nie stawianie nas w sytuacji, w której pomimo zapłacenia za Kurs zmuszeni będziemy odmówić wydania zaświadczenia z powodu nieobecności na zajęciach.