Szkolenia →
Kurs Instruktora Strzelectwa

Kurs Instruktora Strzelectwa

Przekrocz z nami granicę pomiędzy byciem dobrym strzelcem a dobrym nauczycielem. Postaw pierwszy krok na nowej ścieżce zawodowej i dowiedz się, jak prawidłowo i bezpiecznie uczyć innych.

Dowiedz się, jak uczyć strzelectwa!

3000 PLN

Kurs Instruktora Strzelectwa to wszechstronne szkolenie, którego celem jest pomoc w przekroczeniu granicy pomiędzy byciem dobrym strzelcem a dobrym nauczycielem. Jest to pierwszy krok na ścieżce zawodowej, który jest dedykowany wszystkim, którzy chcą się nauczyć pracy z ludźmi – zarówno nauczania, jak i dbania o bezpieczeństwo strzelców. Jeżeli chciałbyś w sposób profesjonalny dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem strzeleckim - ten kurs jest dla Ciebie. Instruktor to nie tylko dobry strzelec, lecz także wzór dla innych - zarówno pod względem umiejętności strzeleckich, wiedzy o broni, dbałości o bezpieczeństwo, jak i przestrzegania standardów.

W ramach wielopoziomowego szkolenia otrzymasz praktyczną wiedzę z zakresu:

  • metodyki nauczania
  • pracy z ludźmi o różnych charakterach i temperamentach
  • profesjonalnego przygotowywania się do zajęć
  • profesjonalnego prowadzenia zajęć indywidualnie i dla grupy
  • marketingu w biznesie strzeleckim

W odróżnieniu od innych tego typu kursów stawiamy na praktykę i skutecznie przygotowujemy do prowadzenia zajęć na strzelnicy. Nie przekazujemy tylko “suchej” wiedzy. Po każdym bloku tematycznym wdrażamy teorię w praktyce podczas zajęć na strzelnicy, byś mógł praktycznie sprawdzić i ugruntować nabytą wiedzę. Będziesz musiał samodzielnie poprowadzić zarówno wykłady, jak i zajęcia na strzelnicy.

Kończąc kurs uzyskasz niezbędne narzędzia do rozpoczęcia nauczania strzelectwa.

Nie każdy może być nauczycielem, więc aby uniknąć wzajemnego rozczarowania i narażania Cię na niepotrzebne koszty, prowadzimy standardową weryfikację chętnych na kurs. Od kandydatów na instruktora wymagamy dobrej znajomości broni a także doświadczenia w posługiwaniu się nią. W ramach spotkania na strzelnicy i na sali wykładowej sprawdzamy ogólne predyspozycje do tego trudnego i odpowiedzialnego zawodu. Jeśli kandydat nie spełnia wymaganych warunków, nie będzie uczestniczył w kursie i nie poniesie żadnych kosztów (poza własnymi kosztami przyjazdu na weryfikację).

Ponieważ posiadamy status Niepublicznej Placówki Oświatowej, zaświadczenie o ukończeniu kursu jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym przygotowanie zawodowe w tym zakresie.

Wymagania dla osób zainteresowanych przystąpieniem do kursu:

  • wiek minimum 21 lat
  • praktyczna umiejętność posługiwania się bronią palną
  • pozytywna weryfikacja wstępna
  • uprawnienia Prowadzący Strzelanie (możesz uzyskać w trakcie kursu)

Kurs trwa 60 godzin dydaktycznych, z czego 30 to wykłady teoretyczne, a 30 to praktyki na naszej strzelnicy. Część teoretyczna odbywa się w formie wykładów: spotkania na sali 2 x w tygodniu po 2 godziny. Część praktyczna: w formie zaliczenia 30 godzin praktyki w dowolnym dla kursanta okresie. Całość kończy się egzaminem teoretycznym z zagadnień poruszanych na kursie (test z każdego z bloków tematycznych), i praktycznym, polegającym na samodzielnym przeprowadzeniu szkolenia indywidualnego, szkolenia dla grupy oraz wykładu teoretycznego dla grupy z wylosowanego zagadnienia omawianego na kursie.