Szkolenia →
Kurs Prowadzący Strzelanie

Kurs Prowadzący Strzelanie

Potrafisz posługiwać się bronią i chcesz pójść o krok dalej, przekazując swoją wiedzę innym amatorom strzelania? Koniecznie sprawdź nasz Kurs Prowadzącego Strzelanie, który otworzy przed Tobą fascynujący świat strzelectwa “od podszewki”.

Dowiedz się, jak prowadzić strzelania!

900 PLN

Prawa, a zarazem obowiązki Prowadzącego Strzelanie zawiera Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. z 2000r. Nr 18, poz. 234 i nr 51, poz. 618, z 2002r. Nr 23, poz. 238 oaz z 2011r. nr 237 poz. 1418).

Po deregulacji zawodu instruktora strzelectwa legitymacja Prowadzący Strzelanie (PS) jest jedynym wymaganym prawem dokumentem przy prowadzeniu zajęć strzeleckich, ale - co warto podkreślić - nie jest legitymacją instruktorską. Prawa, a zarazem obowiązki PS zawiera Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. z 2000r. Nr 18, poz. 234 i nr 51, poz. 618, z 2002r. Nr 23, poz. 238 oaz z 2011r. nr 237 poz. 1418).

Kurs na uprawnienia Prowadzący Strzelanie realizujemy według programu i na licencji LOK. W cenie 900 zł realizujemy kurs pełny, obejmujący dodatkowo - dla chętnych - broń samoczynną. Za dodatkową opłatą (150 zł), można zdać egzamin z broni czarnoprochowej.

Kurs jest adresowany do osób potrafiących posługiwać się bronią. Na kursie nie prowadzimy nauki strzelania, lecz na strzelnicy przeprowadzamy sprawdzian z umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią wszystkich wymienionych niżej rodzajów. Dla osób, które nie są pewne swoich umiejętności, a chciałyby wziąć udział w Kursie lub chcą podszkolić swoje umiejętności w tym zakresie, istnieje możliwość uczestnictwa w innych szkoleniach, które przygotowują do egzaminu. Chętni proszeni są o kontakt telefoniczny.

Warunki uczestnictwa w kursie:
 1. Umiejętność praktycznego posługiwania się wyszczególnionymi poniżej rodzajami broni palnej (nie jest wymagane pozwolenie na broń ani licencja PZSS)
 2. Ukończone 21 lat

 3. LOK nie wymaga już przedstawienia orzeczenia lekarskiego pozwalającego na udział w Kursie.

Kurs realizowany jest wg. programu Ligi Obrony Kraju (24 godziny dydaktyczne).

Trwa pełne 2 dni (sobota i niedziela) i obejmuje:

 1. szkolenie teoretyczne (przepisy, strzelnice, zagadnienia prawne, broń, pomoc przedmedyczna),
 2. szkolenie praktyczne (rozkładanie i składanie wybranych modeli broni palnej, Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa),
 3. egzamin teoretyczny w formie testu, obejmujący zagadnienia poruszane na kursie,
 4. sprawdzian strzelecki z następujących rodzajów broni:
  • pneumatycznej,
  • palnej krótkiej bocznego zapłonu (Margolin, CZ Kadet)
  • palnej krótkiej centralnego zapłonu (Glock 17)
  • palnej długiej bocznego zapłonu (KBKS Brno - karabinek powtarzalny)
  • palnej długiej centralnego zapłonu (karabin powtarzalny, karabin samopowtarzalny)
  • gładkolufowej (strzelba powtarzalna "pompka", dubeltówka dwuspustowa, bock jednospustowy)
  • pistolet maszynowy PM 84/98 Glauberyt (wariant rozszerzony)
  • karabinek samoczynny AKMS, Tantal, MiniBeryl (wariant rozszerzony)
  • broń czarnoprochowa - opcja dla chętnych, znających zagadnienie - płatna dodatkowo (+150 zł do kosztu Kursu)

W zakresie egzaminu strzeleckiego sprawdzane są:

 • umiejętność (nawyk) utrzymywania wylotu lufy w bezpiecznym kierunku podczas całego procesu strzelania, obejmującego umiejętność ładowania, rozładowywania broni i wymiany magazynka
 • nawyk trzymania palca bez kontaktu z językiem spustowym w każdej sytuacji poza celowaniem i oddawaniem strzału
 • umiejętność usuwania zacięć i awarii
 • a wszystko to przy jednoczesnej orientacji na temat tego, co dzieje się na stanowiskach obok.

Cena obejmuje:

 1. kurs,
 2. egzamin teoretyczny,
 3. egzamin praktyczny,
 4. amunicję używaną w trakcie kursu.

Cena nie obejmuje:

 1. opłaty za wydanie legitymacji (200 zł), która w całości odprowadzana jest do LOK

Uprawnienia PS wydane przez LOK są honorowane na każdej legalnie działającej strzelnicy.

Absolwentom, którzy ukończą kurs i pomyślnie zaliczą egzamin, LOK wyda legitymację Prowadzącego Strzelanie, potwierdzającą przeszkolenie w zakresie broni: pneumatycznej sportowej, palnej bocznego zapłonu, palnej centralnego zapłonu, gładkolufowej i w wariancie rozszerzonym - broń samoczynna (pistolet, karabin) i ewentualnie - czarny proch. Wydanie legitymacji jest płatne, jest to opłata, którą przekazujemy w całości do LOK - na dzień dzisiejszy wynosi 200zł.