Szkolenia →
Kurs Prowadzący Strzelanie

Kurs Prowadzący Strzelanie

Potrafisz posługiwać się bronią i chcesz pójść o krok dalej, przekazując swoją wiedzę innym amatorom strzelania? Koniecznie sprawdź nasz Kurs Prowadzącego Strzelanie, który otworzy przed Tobą fascynujący świat strzelectwa “od podszewki”.

Dowiedz się, jak prowadzić strzelania!

600 PLN

Prawa, a zarazem obowiązki Prowadzącego Strzelanie zawiera Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. z 2000r. Nr 18, poz. 234 i nr 51, poz. 618, z 2002r. Nr 23, poz. 238 oaz z 2011r. nr 237 poz. 1418).

Po deregulacji zawodu instruktora strzelectwa legitymacja Prowadzący Strzelanie (PS) jest jedynym wymaganym prawem dokumentem przy prowadzeniu zajęć strzeleckich, ale - co warto podkreślić - nie jest legitymacją instruktorską. Prawa, a zarazem obowiązki PS zawiera Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. z 2000r. Nr 18, poz. 234 i nr 51, poz. 618, z 2002r. Nr 23, poz. 238 oaz z 2011r. nr 237 poz. 1418).

Kurs na uprawnienia Prowadzący Strzelanie realizujemy według programu i na licencji LOK. Obejmuje on 2 warianty, różniące się ceną i zakresem wydanych uprawnień. Oferujemy kurs podstawowy (600 zł) i kurs rozszerzony (dodatkowe 200zł), obejmujący dodatkowo broń samoczynną. Do obu tych wariantów, za dodatkową opłatą (50 zł), można zdać egzamin z broni czarnoprochowej.

Kurs jest adresowany do osób potrafiących posługiwać się bronią. Na kursie nie prowadzimy nauki strzelania, lecz na strzelnicy przeprowadzamy sprawdzian z umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią wszystkich wymienionych niżej rodzajów. Dla osób, które nie są pewne swoich umiejętności, a chciałyby wziąć udział w Kursie lub chcą podszkolić swoje umiejętności w tym zakresie, istnieje możliwość uczestnictwa w innych szkoleniach, które przygotowują do egzaminu. Chętni proszeni są o kontakt telefoniczny.

Warunki uczestnictwa w kursie:
 1. Umiejętność praktycznego posługiwania się wyszczególnionymi poniżej rodzajami broni palnej (nie jest wymagane pozwolenie na broń ani licencja PZSS)
 2. Ukończone 21 lat
 3. Zaświadczenie od lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do udziału w kursie
  LOK wymaga przedstawienia orzeczenia lekarskiego pozwalającego na udział w Kursie. Orzeczenie może być wystawione przez lekarza medycyny sportowej i musi zawierać treść – „Brak przeciwwskazań do udziału w kursie Prowadzącego Strzelanie”. Z reguły istnieje możliwość uzyskania takiego zaświadczenia w czasie szkolenia. Koszt, w zależności od lekarza, wynosi od około 50 do 100 zł - płatne lekarzowi na miejscu.

Kurs realizowany jest wg. programu Ligi Obrony Kraju (24 godziny dydaktyczne).

Trwa pełne 2 dni (sobota i niedziela) i obejmuje:

 1. szkolenie teoretyczne (przepisy, strzelnice, zagadnienia prawne, broń, pomoc przedmedyczna),
 2. szkolenie praktyczne (rozkładanie i składanie wybranych modeli broni palnej, Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa),
 3. egzamin teoretyczny w formie testu, obejmujący zagadnienia poruszane na kursie,
 4. sprawdzian strzelecki z następujących rodzajów broni:
  • pneumatycznej,
  • palnej krótkiej bocznego zapłonu (Margolin, CZ Kadet)
  • palnej krótkiej centralnego zapłonu (Glock 17)
  • palnej długiej bocznego zapłonu (KBKS Brno - karabinek powtarzalny)
  • palnej długiej centralnego zapłonu (karabin powtarzalny, karabin samopowtarzalny)
  • gładkolufowej (strzelba powtarzalna "pompka", dubeltówka dwuspustowa, bock jednospustowy)
  • pistolet maszynowy PM 84/98 Glauberyt (wariant rozszerzony)
  • karabinek samoczynny AKMS, Tantal, MiniBeryl (wariant rozszerzony)
  • broń czarnoprochowa - opcja dla chętnych, znających zagadnienie - płatna dodatkowo (+50 zł do wybranego wariantu Kursu)

W zakresie egzaminu strzeleckiego sprawdzane są:

 • umiejętność (nawyk) utrzymywania wylotu lufy w bezpiecznym kierunku podczas całego procesu strzelania, obejmującego umiejętność ładowania, rozładowywania broni i wymiany magazynka
 • nawyk trzymania palca bez kontaktu z językiem spustowym w każdej sytuacji poza celowaniem i oddawaniem strzału
 • umiejętność usuwania zacięć i awarii
 • a wszystko to przy jednoczesnej orientacji na temat tego, co dzieje się na stanowiskach obok.

Cena obejmuje:

 1. kurs,
 2. egzamin teoretyczny,
 3. egzamin praktyczny,
 4. amunicję używaną w trakcie kursu.

Uprawnienia PS wydane przez LOK są honorowane na każdej legalnie działającej strzelnicy.

Absolwentom, którzy ukończą kurs i pomyślnie zaliczą egzamin, LOK wyda legitymację Prowadzącego Strzelanie, potwierdzającą przeszkolenie w zakresie broni: pneumatycznej sportowej, palnej bocznego zapłonu, palnej centralnego zapłonu, gładkolufowej i w wariancie rozszerzonym - broń samoczynna (pistolet, karabin) i ewentualnie - czarny proch. Wydanie legitymacji jest płatne, jest to opłata uiszczana bezpośrednio do LOK - na dzień dzisiejszy wynosi 150zł.

Osoby posiadające już legitymację Prowadzącego Strzelanie wydaną przez LOK, chcące dokonać jej wymiany na nowy wzór lub uzupełnić posiadane kwalifikacje o broń samoczynną lub czarny proch, mogą to zrobić na zasadzie "upgrade". Zdają tylko egzamin praktyczny z nowych rodzajów broni. Część teoretyczną zalicza się na podstawie posiadanych już uprawnień (legitymacja PS LOK). Te osoby muszą zjawić się na egzaminie strzeleckim po wcześniejszym kontakcie z biurem i ustaleniem godziny oraz zakresu egzaminu.